Competició

Competició: equips d'entrenament i participació en regates
Competició

Segueix navegant per perfeccionar la teva tècnica

Si ja tens experiència però vols seguir navegant en diferents condicions per mejorar la teva tècnica, perfeccionar certs aspectes de la navegació i disfrutar de l’emoció de participar en regates i en equip, tens varies fórmules a dins de la competició de creuer amb preus avantajosos i descomptes en artícles tècnics de la nostra botiga.

Navega, perfecciona i competeix com si forméssis part d’un club del navegant !