Navegació

Navega amb nosaltres
Navegació

Segueix navegant

Navegació amb o sense instructor

Si vols seguir navegant, disfrutar i no perdre coneixements, tens varies opcions.

Et servirà per aprendre en diferents situacions i condicions de navegació, corretgir els errors més habituals o senzillament navegar que, al cap i a la fi, és el què us dona coneixements i experiència.

Si vols organitzar un dia, cap de setmana o setmana complerta amb amics o familiars, visita la nostra secció de Rutes Suggerides. Pots fer-ho amb instructor o posar el teu títol. Les nostres Les nostres embarcacions són al Port de Badalona.

Estiu 2018 Sardenya